Výpis zájezdů Francie - info a FKK / Korsika - info

Francie - info a FKK / Korsika - info

KORSIKA

Jak zní reklamní slogan německých cestovních kanceláří - „Dovolená bez přepychu, asfaltu a betonu“.

Dovolená v krásném přírodním prostředí, na nádherném ostrově. Písečné pláže, vhodné pro děti se nalézají pod kulisou až 3 000 m vysokého pohoří. Je zde možnost mnoha výletů jak do hor, tak i podél pobřeží, do Bonifacia, Corte, Calvi, Ajaccia, na Cap Corse, ap. Doporučujeme proto delší, min. 10 denní pobyt na ostrově a kombinaci odpočinku u vody s turistickými výlety.

Dalším argumentem pro delší pobyt je skutečnost, že ubytování zde je poměrně laciné, trajektová přeprava na ostrov však mírně zvyšuje celkovou cenu dopravy.

Předpokládaná snaha poznat co nejvíce krás tohoto ostrova, především jeho vnitrozemí a některých částí pobřeží na straně jedné a převažující pohoří s úzkými silnicemi na straně druhé, vyžadují cestovat na ostrov pokud možno autem.

KORSIKA - IDEÁLNÍ DESTINACE PRO NATURISTICKOU DOVOLENOU

 

korsika1_220 korsika2_165 korsika3_165

Doporučené trasy individuální dopravy na Korsiku

Praha-D. Dvořiště-Salzburg-SRN (nebo Rozvadov-Mnichov-GA/PA)-Insbruck-Brenner-ský průsmyk-Brixen-Verona-Modena-Parma-Livorno = 1 250 km

Ostrava-Znojmo-Wien-Klagnefurt-Villach-Udine-Venezia-Padova-Bologna-Firenze-Pisa-Livorno = 1 150 km
Bastia-Moriani Plage = 60 km, Bastia-Porto Vecchio = 150 km

Trajektová doprava z pevniny na Korsiku - i tu Vám zajistíme (tato služba je součástí naší katalogové nabídky) !!! Doporučujeme využívat přístavu Livorno.

K dispozici je řada denních i nočních spojů, délka doby plavby záleží na trase a trvá 4 - 8 hodin. U nočních trajektů je možno zajistit i lůžkové kabiny a umožnit tak především řidiči pohodlný odpočinek před další cestou.

mapa_korsika_386

Ceny

individuální, dle počtu osob, typu vozidla, trasy, termínu a času plavby, slevy pro děti - orientačně:
zpáteční trajektový lístek (dle termínu)

  • za osobu asi 1 500 - 2 500 Kč
  • za osobní auto (i dle délky) asi 2 000 - 10 000 Kč
  • za lůžko v noční kabině asi 3 000 Kč (není podmínkou, je to pouze pohodlnější možnost nočního cestování)

Výhodné ceny tzv. JACKPOT (2 osoby a auto = cca 3 000 - 4 000 Kč) platí v určitých termínech, u určitého spoje, do určité výše vozu a při obousměrné přepravě. U tohoto lodního líst-ku je však možno provádět změny nebo storno za velice nevýhodných podmínek, příp. nelze provést vůbec.

Pro zajištění trajektové dopravy potřebujeme kromě Vašich osobních údajů znát ještě: typ a SPZ Vašeho auta, jeho délku a výšku, při-bližnou dobu odplutí, tzn. zda chcete cestovat dopoledním spojem (asi v 8.30 hod.), odpoledním spojem (asi v 13.30 hod.) či noč-ním spojem (asi v 23.00 hod.).

Je možno využít i systém NAUTEL = příjezd do Livorna večer, nalodění, nocleh v kajutě až pro 4 osoby a poté přejezd ranním trajektem na Korsiku. Cenově je tato záležitost velice výhodná, cca 40-60 EUR/kajuta, počet kajut je však dost omezený.

!!! Trajektová doprava je nejdražší v pátek, sobotu a neděli. Pokud je to možné - cestujte raději mimo tyto dny, např. 2 osoby a auto může stát místo 3 000 Kč i 16 000 Kč.
V ceně je již zahrnut tzv. vstupní a výstupní poplatek „Assemblée de Corse“.

Vzhledem k cenové výhodnosti považujeme „JackPot“ za standard, pokud by jste si tuto variantu nepřáli, uveďte na přihlášku „JackPot NE“.

 

DOPORUČENÉ  VÝLETY  PO  OSTROVĚ

Korsika je ostrov mnoha tváří - písečné pláže, skalnaté pobřeží, vysoké hory, divoké vodní kaskády, historická a romantická města, janovské strážní věže, hluboké lesy, kaštanové háje, desetisíce polodivokých prasat.  Doporučujeme proto během pobytu na Korsice navštívit ta nejhezčí a nejzajímavější místa v rámci celodenních výletů autem, jejichž vyzkoušené trasy Vám předkládáme - upozorňujeme, že všechny trasy vedou "nahoru-dolu" a i když silnice na Korsice v posledních letech jsou stále kvalitnější, přesto cesta trvá poměrně dlouho. Cestovní rychlost je většinou malá, zejména v prázdninových měsících je nutno počítat i s velkým provozem autobusů a obytných aut.

1) jih ostrova - po pobřežní silnici pojedete směr Bonifacio, do Solenzary, zde odbočíte vpravo směr Col de Bavella a Zonza. Zastávka v průsmyku Bavella s rozeklanými skalním masivem a poté v městečku Zonza. Zde odbočíte vlevo směr Ospedale a Porto Vecchio - v Ospedale je můžete zastavit u přehrady a o kousek dále pak u stezky pro pěší, vedoucí k vodopádu "čůrající kohoutek". Po pobřežní komunikaci budete pokračovat směr Bonifacio a po příjezdu do města, u přístavu pojedete vlevo směr Capo Pertusato, odkud je nádherný výhled na Sardinii a ostrovky mezi ní a Korsikou, stejně jako na pobřežní útesy a město Bonifacio. Po návratu do Bonifacia můžete strávit v tomto krásném městě na vysokých útesech zbytek dne. 

2) sever ostrova - po pobřežní komunikaci dojedete do Bastie a budete pokračovat dále na sever po východním pobřeží Cap Corse až na nejsevernější výspu Korsiky. Cestou se projíždí několika malebnými městečky, na severním výběžku ostrova je krásný výhled, zejména od opraveného "větrného mlýna". Po západním pobřeží se pak vracíte zpět na jih, cesta je lemována řadou janovských strážních věží, divokými skalisky, tmavými oblázkovými plážemi. Nejnavštěvovanějším místem této části pobřeží je Nonza. Z oblasti Cap Corse vyjedete v obci Patrimonio, středisku zdejšího vinařského kraje s mnoha sklípky a prodejnami vína. Dále doporučujeme pokračovat na Col de Teghime a ke kostelíku San Michele de Muratu a poté se vrátit zpět na západní pobřeží do přístavu St.Florent. Odtud vede silnice přes pustou oblast Agriates směrem na jih. Z průsmyku Bocca di Vezzu sjedete na hlavní silnici z Calvi do Bastie a po ní se vrátíte do FKK-střediska.   

3) oblast Corte a Castagniccia (kaštanová oblast) - když vyjedete brzo ráno směr Aléria a Corte, máte možnost celkem nerušeně projet po úzké silničce údolím Restonica, které v Corte vyúsťuje. Po cca 15 km se dostanete ke zdejším salaším, kde cesta končí a začíná turistická pěšina směrem na jezera Melo a Campitello, pěšina je dobře zabezpečena a v pozdější denní době dost frekventovaná. Po návratu na parkoviště se vrátíte do Corte, starobylého korsického univerzitního města s mnoha památkami i restauracemi. Poté můžete pokračovat severním směrem do Ponte Leccia a odtud vpravo do oblasti Castagniccia s kaštanovými háji, bohatou vegetací, starými domky, vinnými sklípky. Na východní pobřeží se vrátíte v prostoru Moriani-Plage, jen pár kilometrů od FKK-středisek  

4) přes hory do Porta a Calvi - projedete Corte směrem na sever a poté odbočíte vlevo směr Porto. Nejprve projedete úchvatnou soutěskou St.regina, projedete oblastí přehrady Calaccucia, pojedete průsmykem Col de Verghio, za městečkem Evisa budete projíždět okolo soutěsky a dovokých skal Spelunca až přijedete na západní pobřeží ostrova. Před městem Porto pojedete vlevo, jížním směrem do skalního města Calanches. Po prohlídce této části pobřeží se vrátíte do Porta a po odvážně vedené silnici pojedete po pobřeží na sever, okolo uzavřené oblasti Scandola do města Calvi, údajného rodiště Kryštofa Colomba, sídla korsické posádky Cizinecké legie. Po prohlídce města se po rychlostních komunikacích vrátíte okolo Bastie do FKK-střediska.    

5) projedete okolo Corte a budete pokračovat směr Ajjacio, tzn. na jihozápad ostrova. Nejprve se zastavíte u dvoupatrového železničního mostu, vystavěného slavným architektem Eiffelem. Poté projedete oblastí Vizzavona a podél železniční trati budete sjíždět do Ajjacia, hlavního města Korsiky. Městem projedete směr západ a podél zátoky se dostanete na Pnte de la Paralata, odkud je krásný výhled na "Krvavé ostrovy". Vrátíte s do Ajjacia, kde si prohlédnete zejména rodný dům Napoleona Bonaparta a řadu jeho soch. Z Ajjacia pojedete na jih, navštívíté prehistorické naleziště memhirů ve Filitose a pojedete do Sarténe, starobylého a typického korsického města. Odtud pojedete okolo janovského mostu směr Zicovo, projedete průsmykem Col de Verde, sjedete do Ghisoni, projedete soutěskami Defilé des Strette a Inzecca a dojedete na východní pobřeží ostrova, kousek od svého FKK-střediska.  

6) na Korsice je řada turisticky zajímavých kaskád, nejvíce navštěvované jsou kaskády Anglais. Pojedete opět do Corte a Vizzavony, kde na parkovišti zanecháte auto a sejdete k říčce, na níž jsou dva tucty kaskád se skalními jezírky s křišťálově čistou, leč ledovou vodou. Podél kaskád můžete pokračovat stále výše, cesta vede po úpatí jedné z nevyšších korsických hor - Mt, d´Oro. Po návratu k autu pojedete několik kilometrů zpět směrem na Corte a odbočíte vpravo do Ghisoni. Cesta je sice úzká, ale s krásnými výhledy do krajiny. Z Ghisoni pojedete pár kilometrů směrem na průsmyk Col de Verde a odbočíte vpravo, na silnici vedoucí ke středisku zimních sportů pod vrcholem hory Mt. Renoso, na jehož vrchol je možno poěmrně rychle vystoupit. Pak už zbývá pouze návrat do Ghisoni a na východní pobřeží /viz ad 5/.         

Turisticky zaměření účastnící pobytů na ostrově Korsika mají široké možnosti výstupů do hor v různé obtížnostní kategorii. Nutno však vzít v úvahu, že cesty nejsou značeny tak dokonale jako v českých horách, převažují tzv. mužíci. Hory jsou divoké, většinou pusté, relativně daleko od civilizace, turistické chodníky nejsou tak upravené jak u nás doma. Dalším nebezpečím korsických hor jsou poměrně časté požáry. Proto při cestách hor buďte opatrní a nepřeceňujte své síly.   

Doporučujeme si zakoupit průvodce Korsika a k ní příslušnou mapu Korsika od nakladatelství Michelin (v němčině, angličtině nebo francouzštině) a pro výlety do hor pak malého červeného průvodce .......... 

Počasí v této lokalitě:

Výpis zájezdů Francie - info a FKK / Korsika - info

Array