Naturismus je způsob života v souladu s přírodou. Jeho hlavním projevem je nahota spojená s úctou k sobě samému, stejně jako respektem vůči svému okolí a životnímu prostředí.

 

NATUR TRAVEL SERVICE CLUB

 

A. STATUT KLUBU

1. 
Natur Travel Service Club (NTSC) je zřízen v rámci firmy Natur Travel s.r.o..
2.  Klub je administrativně řízen vedením firmy Natur Travel s.r.o., které může vytvářet odborné komise z řad aktivních členů klubu, zejména za účelem koncepční činnosti v naturistickém hnutí a v rámci realizace konkrétních naturistických akcí.
3. 
Klub je dobrovolné apolitické a liberální zájmové sdružení naturistů se sídlem a kanceláří shodnou s příslušnými adresami firmy Natur Travel s.r.o., IČO 47550465, tj. sídlem na adrese dr. Janského 1045, 252 28 Černošice a kanceláří v objektu Žst. Praha-Smíchov, s adresou:
NTSC - Natur Travel
P.O.BOX 7
Nádražní 1, 150 05 Praha 5
4.  Klub nemá vlastní právní subjektivitu. Tento statut vstupuje v platnost dnem 1. 1. 2011.
5.  Klub dle potřeby spolupracuje s místními naturistickými organizacemi v České republice i v zahraničí, se sekretariátem a prezidiem mezinárodní naturistické organizace INF/FNI a s naturistickými internetovými portály.

B. ČLENSTVÍ V KLUBU

1. 
Členem klubu se může stát každá fyzická osoba, která má zájem o naturistické dění v České republice i v zahraničí, o naturistickou rekreaci a naturistické aktivity.
2.  Členem klubu se stane každá fyzická osoba, která o to projeví zájem, bez ohledu na svůj věk a pohlaví, svoji státní příslušnost, národnost, náboženství, politickou orientaci, ap. Jedinou podmínkou členství je uznávání naturistických hodnot, tolerance a dodržování etických a mravních norem naturismu. Děti a mládež do 16ti let mohou být členy klubu pouze se svými rodiči či jejich zákonnými zástupci.
 3.  Členové klubu jsou informováni o činnosti klubu, naturistických aktivitách, apod. prostřednictvím:
* e-mailových “NTSC-aktualit“, zasílaných na sdělenou adresu. Sdělení této e-mailové adresy se považuje za souhlas se zasíláním e-mailových zpráv dle příslušného zákona;
 * internetové rubriky „Natur Travel Service Club“ na internetové adrese
www.naturtravel.cz, příp. na dalších spřátelených internetových adresách;
* katalogu CK Natur Travel.

C. HOSPODAŘENÍ KLUBU

1.  
Člen klubu neplatí žádné členské příspěvky.
2.  Účetnictví klubu je součástí účetnictví firmy Natur Travel s.r.o. a je vedeno na zvláštním analytickém účtu. Příjmy a výdaje podléhají běžnému účetnímu standardu a daňovým náležitostem dle platných zákonů ČR.

 

KONTAKT: 

tel./fax: 257 317 946, mobil: 603 418 474, e-mail: naturisti-nudisti@volny.cz, web: www.naturtravel.cz

 

POZOR – ZMĚNA !                                                                                                                                                                    Známky INF od 1.1.2011 pro volný prodej zájemcům nemáme k dispozici – v případě potřeby zajišťujeme, pouze našim klientům v rámci souboru služeb zajišťovaných u našich německých partnerů, tzv. Holiday-karty INF (platnost 6 týdnů od data na ní vyznačeného), a to za cenu 550 Kč/os., děti do 16 let zdarma.