Tabulkové ceny uvedené v katalogu a na webu CK N-T jsou konečné a obsahují

• Ubytování dle textu a popisu jednotlivých ubytovacích kapacit v příslušné lokalitě.
• Stravování dle textu u příslušné lokality, tzn. All inclusive /ALL/ nebo plnou penzi /VP/ nebo polopenzi /HP/ nebo snídani /UF/, resp. vlastní stravování /SV/.
• Dopravu dle textu uvedeného u příslušné lokality. Pokud je doprava zahrnuta v ceně pobytu/zájezdu, pak je zahrnuta do ceny včetně všech poplatků a příplatků s dopravou spojených.
• Pobytové, resp. lázeňské taxy, pokud jsou v příslušné lokalitě hrazeny prostřednictvím CK N-T (jsou zahrnuty buď přímo v ceně ubytování nebo uvedeny/připočteny dle informace u příslušné lokalityv odstavci "Úhrada při zaknihování rekreace").
• V případě zájezdu pojištění pro případ úpadku a obecně náklady na odbavení klienta, příp. delegáta, průvodce či vedoucího zájezdu.

Tabulkové ceny neobsahují

cenu fakultativní dopravy a poplatky s ní spojené (např. letenku, transfer, taxi, zapůjčení auta na letišti, bus, trajekt, parkovné, apod.), volitelné cestovní pojištění, pobytové/lázeňské a přihlašovací poplatky hrazené klientem až na recepci v příslušné lokalitě, fakultativní výlety a služby, poplatky za dětskou postýlku, psy, atd. (viz DŮLEŽITÉ u jednotlivých lokalit).

Akce, u nichž není tabulková cena uvedena nebo je uvedena v EUR = pobyty na objednávku

Zásadní změnou je způsob cenové nabídky naturistických pobytů zajišťovaných prostřednictvím našich německých partnerů a označených „EU“. Každá rezervace je posuzována jako individuální objednávka a individuálně bude proto také stanovena příslušná kalkulace vaší rekreace. Ceny jsou v tomto případě převzaty v EUR z německých ceníků a v případě vašeho zájmu o tuto rekreaci bude postupováno následovně:
* na základě vaší poptávky vám zašleme návrh Smlouvy o zájezdu / Závazné objednávky služby (dále jen CS) v kterém bude kompletní kalkulace vaší rekreace uvedena jak v EUR, tak i v CZK, při přepočtu EUR/CZK bude postupováno tak, jak je uvedeno dále v rámečku
* vy sami si určíte, v jaké měně budete svoji rekreaci hradit a vyznačíte toto na návrhu CS, kterou následně podepíšete, zašlete naší CK (mailem, faxem, poštou …) a uhradíte zálohu na příslušný účet (CZK, EUR – KB, FIO-banka), který bude na CS rovněž uveden.
* dále už bude postupováno standardně – rezervace vaší rekreace u našich německých kolegů, její potvrzení, vyúčtování, doplatek, odbavení
Toto opatření má za cíl usnadnit vám snadnější a rovnoprávné porovnání cen našich = cen německých CK a cen jednotlivých FKK-resortů uváděných na internetu.

Cena rekreace v CZK = tabulková cena v EUR dle ceníků německých touroperátorů x kurz EUR/CZK deklarovaný v den vystavení návrhu CS na titulních stránkách všech webových prezentací CK N-T. Pokud je cena doplňkových služeb (bus, letenka, cestovní pojištění, …) stanovena subdodavatelem v CZK, pak budou tyto služby v návrhu CS uvedeny vždy v CZK a pokud v EUR, pak rovněž v EUR, s přepočtem na CZK

Slevy jsou uváděny individuálně u FKK-středisek, věnujte jim laskavě pozornost.

• ŠETŘÍME - u jednotlivých středisek jsou většinou uvedeny konkrétní slevy typu 7=6, 14=10, HP=VP .... Tyto slevy nelze obvykle sčítat, platí výhodnější pro klienta. Pokud je kombinace jednotlivých slev možná, je toto u příslušné lokality uvedeno.

• BRZKÉ ZAKNIHOVÁNÍ - u některých středisek je uvedena tato časovaná sleva ve výši 2 - 20 % ze základní ceny pobytu či zájezdu, platná do stanoveného termínu.

Veškeré slevy jsou poskytovány pouze z ceny pobytu, tzn. že neplatí pro dopravní ceniny, poplatky, doplňkové služby (parkovné, auto z půjčovny, ..) a cestovní pojištění.
Skupinové slevy jsou řešeny individuálně dohodou mezi CK a vedoucím skupiny min. 10 osob.

Pro akce organizované partnerskými českými CK (CZ) platí slevy a informace, uvedené v jejich katalozích a v jejich dalších propagačních materiálech.

Platby fakturou.

Velice ochotně a bez problémů Vám vystavíme fakturu na úhradu Vaší rekreace z FKSP či jiných prostředků Vaší firmy nebo zaměstnavatele, přesně dle příslušných zákonů, předpisů a požadavků plátce.

Ceny a platby v EUR = výhodné finanční podmínky

* při platbě v EUR ceny dle katalogu našich německých partnerů – ceny obvykle na stejné nebo nižší úrovni než při platbě přímo v FKK-resortu, navíc možnost různých dodatečných slev vypsaných výhradně pro německého touroperátora

* garance CK, informace v českém jazyce, profesionální kompletace všech služeb

* na Smlouvě o zájezdu podrobná kalkulace jednotlivých služeb v EUR

* žádné platby do zahraničí – platby na naše EUR-účty v Česku i na Slovensku, žádná komunikace se zahraničím a dodavateli potřebných doplňkových služeb (doprava, …)

VYUŽIJTE TÉTO MOŽNOSTI - UŠETŘÍTE SI PENÍZE I STAROSTI

Ceny v úrovni německých CK

Komunikace v českém jazyce a na českém území

Postavení klienta dle českého práva

Pojištění pro případ úpadku CK dle české legislativy

Jak platit zálohy a doplatky

v hotovosti :

v kanceláři CK NATUR TRAVEL v Černošicích u Prahyˇ

vkladem na účet v Komerční bance:

v CZK : účet 100407051/0100

v EUR : účet 191482780277/0100

bankovním převodem v rámci ČR:

v CZK : na účet 100407051/0100 v Komeční bance

na účet 2200094266/2010 ve Fio-bance

v EUR . na účet 2900094267/2010 ve Fio-bance

IBAN CZ6420100000002900094267, CODE SWIFT FIOBCZPPXXX, poplatky OUR

platby v rámci Slovenska :

v EUR : na účet 2900094267/8330 ve slovenské Fio bance

 

Termínované slevy pro rok 2016 = slevy za brzké knihování (FirstMoment)

do 31.1.2016

- 15%
= ADA BOJANA

A TEDY ANI NAŠE CK OBVYKLE NEPOUŽÍVÁME